NL
EN
DE
Historie van de Dordogne

Ca. 35.000 jaar v.Chr. 
De laatste ijstijd. In deze tijd leefde hier de Cro-Magnon-mens.

Ca. 17.000-10.000 jr v.Chr.
Late Paleolithicum. Uit deze periode dateren de grotschilderingen die in vele grotten te bezichtigen zijn.

Ca. 500 jr. v.Chr.
Keltische stammen (verzamelnaam Galliërs) verlaten Oost-Europa en trekken het huidige Franse gebied binnen. De Keltische stam Petrocorii vestigt zich in de Perigord. Met name in de buurt waar thans Perigueux ligt.

Ca. 100 jr. v.Chr.
De Romeinen veroveren het zuidwestelijke gedeelte van Frankrijk, waaronder de Dordogne.

16 v.Chr.
De Romeinse provincie Aquitania ontstaat. Perigueux, Vesuna Petrurcoriorum, wordt het centrum van de Gallo-Romeinse cultuur in de Perigord.

507 na Chr.
Clovis, de leider van de Franken, die vanuit de Neder-Rijn het huidige Frankrijk intrekken, verslaat de Visigoten. Door zich in 496 te laten dopen door de bisschop van Reims krijgt hij veel aanhang onder de bevolking. Het gebied Aquitaine komt zo bij het Frankische Rijk.

1152 na Chr.
Henry Plantagenet, hertog van Anjou en troonopvolger van Engeland, de latere koning Hendrik II trouwt met Eleonore (Eleonara, Aliénor) van Aquitaine Zij is het laatste kind uit het hertogelijke geslacht van Aquitaine. Erfgename van de hertogdommen Aquitaine, Gascogne en de graafschappen Toulouse en Poitou. Eerder was zij getrouwd met de troonopvolger van Frankrijk, Lodewijk VII. Een huwelijk dat werd ontbonden daar het kinderloos bleef. Dit is het begin van de strijd tussen de Engelsen en de Fransen. Het rijk van de Engelse troonopvolger strekte zich door dit huwelijk uit van de noordelijke graafschappen ten zuiden van Schotland tot aan de Pyreneeën.

Eind 13e eeuw
Het Engelse gedeelte in Frankrijk is even groot geworden als het Franse gedeelte dat onder de Franse koning valt. In deze tijd worden ten noorden van de Dordogne franse bastides gebouwd en aan de zuidkant de engelse.

1337-1453
Honderdjarige oorlog. Gebieden vallen dan weer onder Frans gezag, dan weer onder Engels gezag. Het is met name de bevolking die hier zwaar onder lijdt. Oogsten en huizen werden platgebrand en geplunderd. Een groot gedeelte van de bevolking vlucht naar de oude abri’s en grotwoningen. Karel VII weet met steun van Jeanne d’Arc (de maagd van Orleans) uiteindelijk de Engelsen te verslaan en terug te dringen tot Calais.

2e helft 16e eeuw
Bergerac en omgeving wordt een bolwerk van de protestanten. Tussen 1562 en 1594 worden er acht religieuze oorlogen uitgevochten. De katholieken tegenover de hugenoten (franse protestanten). Na het Edict van Nantes vindt een periode van enige rust plaats.

1629
De in 1621 weer opgelaaide strijd tussen de katholieken en de hugenoten wordt beëindigd als Bergerac en Montauban, de grote protestantse bolwerken, zich overgeven aan Richelieu. Duizenden protestanten vluchtten naar met name Nederland.

1789-1793
De Franse Revolutie. 14 juli 1789. De bestorming van de Bastille, in Parijs. Nog steeds de Nationale feestdag in Frankrijk. De feodale verplichtingen voor de boeren kwamen te vervallen. De oude provincie Perigord wordt met een gedeelte van het oude gebied Quercy ingedeeld als het nieuwe departement Dordogne.

19e eeuw
Napoleon I: 1799-1815
1848: Louis-Philippe, de burgerkoning wordt afgezet.
1848-1852: Tweede Republiek. Napoleon III wordt president.
1852: Napoleon roept zichzelf uit tot keizer Napoleon III in navolging van Napoleon I.
1868: Cro-Magnon skeletten uit de pre-historie worden gevonden bij Les Eyzies-de-Tayac.
Een groot gedeelte van de wijncultuur in het departement wordt vernietigd door de druifluis.

1914-1918
Eerste Wereldoorlog. La Grande Guerre ( De Grote Oorlog). Een vier jaar lange loopgravenoorlog (de Marne als scheidslijn in het noorden van Frankrijk) betekent dat ook uit de Dordogne duizenden mannen worden opgeroepen om aan het front te gaan dienen. In bijna ieder dorp is wel een gedenksteen te vinden met de namen van de gesneuvelden uit het dorp, vaak in combinatie met een gedenksteen met namen van de gesneuvelde soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. In deze tijd ontstond ook de eerste vorm van kinderopvang. De vrouwen werkten op het land of in fabrieken, de mannen aan het front en de kinderen gingen naar school (lange schooldagen) met een warme maaltijd tussen de middag en vervoer van en naar huis. Een systeem dat nog steeds bestaat.

1940-1945
Tweede Wereldoorlog. De noordelijke helft van Frankrijk is bezet door Duitsland. De Dordogne ligt in de zogenaamde vrije zone waar het regime onder leiding van Pétain en Laval collaboreerden met de Duitsers. Onder leiding van Charles de Gaulle (vanuit Engeland) was Le Maquis (ondergronds verzet) actief. Na de landing van de geallieerden in Normandië (6 juni 1944) werd het verzet openlijk actief. Dit resulteerde in een terugtrekking van de Duitsers vanuit Montauban naar het noorden, waarbij een spoor van bloed en verderf werd getrokken door de hele streek. In augustus 1944 vormt Charles de Gaulle een voorlopige regering.

Vanaf 1960
In de loop van de jaren zestig komen de eerste toeristen naar de allereerste campings in de Dordogne. Dankzij de ontwikkeling van het toerisme is er voor de bevolking gedurende het seizoen meer werk. Toch trekken veel jonge fransen naar het noorden om werk te vinden. Vele huizen worden in de loop der jaren verkocht aan Nederlanders en later vooral ook aan Engelsen. Met de toename van het toerisme stijgt ook de welvaart in de Dordogne. Restauratiewerkzaamheden worden begonnen om het departement een grotere allure te geven. Wie deze ontwikkeling heeft meegemaakt van begin jaren zestig tot heden heeft het idee dat het gebied van een Middeleeuwse leefstijl is veranderd in een modern gebied met een schat aan historie van tienduizenden jaren oud.